fbpx

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je

 1. Adéla Třetinová s IČ 07746792 se sídlem Solanec pod Soláněm 382, Hutisko-Solanec 756 62
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adéla Třetinová
  tretinova.adela@seznam.cz
  605 710 501
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje také na základě vyplnění formuláře pro odběr novinek.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 

     2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (celé jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

 1. Díky právu na přístup můžete správce kdykoli vyzvat a bude vám doloženo ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a proč.
 2. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 3. V případě, že nesouhlasíte se zasíláním newsletterů, můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Také ověřené platformy viz níže.
 
Předání osobních údajů třetím osobám

 1. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: WordPress, Redbits.r.o. (SimpleShop), Mailchimp (e-mailová databáze), Stripe (platební brána), Facebook Inc., Google Inc.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 1. S těmito podmínkami souhlasíte při zadávání Vaší objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Odesláním Vaší objednávky souhlasíte, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte při zadání Vašeho jména a e-mailu skrz formulář na stránkách toho webu pro odběr mých e-mailů – zasílání newsletterů.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.