fbpx

Ochrana osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Tato ochrana osobních údajů platí Vás, pokud navštěvujete tyto webové stránky, odebíráte mé newsletters či nakupujete na těchto webových stránkách, jejichž správcem je: Adéla Třetinová zapsaná v živnostenském rejstříku s IČ 07746792 se sídlem Solanec pod Soláněm 382, 756 62  Hutisko-Solanec, Česká republika.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adéla Třetinová
  Solanec pod Soláněm 382, 756 62  Hutisko-Solanec, Česká republika
  tretinova.adela@seznam.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce zpracovává osobní údaje také na základě vyplnění formuláře pro odběr novinek.
 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 

     2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (celé jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 

Cookies

 1. Při procházení webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je vnímáno jako oprávněný zájem správce, který věří, že díky tomu Vám může nabídnout ještě lepší služby.
 2. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

 1. Díky právu na přístup můžete správce kdykoli vyzvat a bude vám doloženo ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovává a proč.
 2. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 3. V případě, že nesouhlasíte se zasíláním newsletterů, můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Také ověřené platformy viz níže.
 

Předání osobních údajů třetím osobám

 1. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: WordPress, Redbits.r.o. (SimpleShop), Mailchimp (e-mailová databáze), Facebook Inc., Google Inc. V případě individuální spolupráce je to také aplikace Skype a aplikace Telegram pro co nejlepší poskytnutí komunikace v rámci této služby.
 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 1. S těmito podmínkami souhlasíte při zadávání Vaší objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Odesláním Vaší objednávky souhlasíte, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte objednávkou individuální spolupráce a poskytnutím podkladů (celého jména, e-mailové adresy a adresy bydliště) pro vystavení faktury. 
 3. S těmito podmínkami souhlasíte při zadání Vašeho jména a e-mailu skrz formulář na stránkách toho webu pro odběr mých e-mailů – zasílání newsletterů.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto webových stránkách.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.